Wrzesień 14, 2018 | ms
Program Priorytetowy CZYSTE POWIETRZE

Cel programu:

Poprawa efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie/uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dla kogo:

Beneficjentami Programu są osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Na co:

Modernizację źródła ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniające wymagań programu na  źródło ciepła spełniające wymagania programu:

Kotły na paliwa stałe

Kotły olejowe

Kotły gazowe kondensacyjne

Węzły cieplne

Systemy ogrzewania elektrycznego

Pompy ciepła powietrzne

Pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody

Jako element dodatkowy:

Docieplenie ścian zewnętrznych

Wymiana okien i drzwi zewnętrznych

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Kolektory słoneczne

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

W jakiej formie:

Dotacja

Pożyczka

Dotacja z pożyczką

Na jakich warunkach:

Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie

Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

Dla pożyczki:

Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 3M +70 punktów bazowych ale nie mniej niż 2% rocznie

Maksymalny okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: nie dłużej niż do zakończenia realizacji przedsięwzięcia

Szczegółowe informacje zawarte są w Programie priorytetowym Czyste Powietrze opublikowanym na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu .

Dostęp do wszystkich dokumentów programowych, w tym formularza wniosku, będzie możliwy od dnia ogłoszenia naboru, który planowany jest na miesiąc wrzesień.

Źródło: kostrzyn.wlkp.pl

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ trzynaście = siedemnaście