Sierpień 2, 2018 | ms
Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbędzie się 6 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn, dla którego organizatorem jest Gmina Kostrzyn.
 2. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnych regularnych przewozach osób na terenie Gminy Kostrzyn.
 3. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat w Przedszkolu Miejskim w Kostrzynie za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 4. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas trzecich w latach 2018/2019 – 2022/2023 oraz obecnych klas szóstych w latach 2018/2019 – 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie.
 5. Rozpatrzenie wniosków w sprawie nadania nazw ulicom na drogach wewnętrznych położonych w Kostrzynie: a) pomiędzy ul. Cmentarną i ul. Polną, b) w rejonie ul. Półwiejskiej.
 6. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego naprawy drogi – ul. Zbożowa w Kostrzynie, działka nr 182/3.
 7. Rozpatrzenie wniosku dotyczącego propozycji wydzielenia i wykupu przez Gminę Kostrzyn części nieruchomości, stanowiącej aktualnie działkę nr 1512, obręb Kostrzyn przy ul. Kórnickiej.
 8. Rozpatrzenie wniosku o sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Glinka Duchowna przy ul. Krajowej.
 9. Rozpatrzenie wniosku w sprawie sprzedaży terenu przy ul. Stawnej w Kostrzynie, będącego własnością gminy Kostrzyn.
 10. Przedstawienie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 11. Przedstawienie informacji Ochotniczej Straży Pożarnej Kostrzyn w zakresie awarii systemu alarmowania.
 12. Sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
 13. Wizyta robocza Radnych inwestycji pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie”.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

czterdzieści trzy + = pięćdziesiąt jeden