Lipiec 4, 2018 | ms
Mobilny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

MPSZOK będą kursować według harmonogramu ustalonego na dany rok kalendarzowy na terenie danej gminy. Postój MPSZOK będzie się odbywał w soboty w godzinach od 7:00 do 15:00, z czego minimalny czas postoju w jednym miejscu wynosił będzie 30 minut.  MPSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie bezpośrednio od mieszkańców, natomiast nie odbiera odpadów pozostawionych przed ich nieruchomościami.

Do MPSZOK można oddać:

 1. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
 2. baterie i akumulatory,
 3. przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (można również oddać bezpłatnie do aptek),
 4. farby, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice, detergenty, detergenty zawierające substancje niebezpieczne, odczynniki fotograficzne, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, urządzenia zawierające freony.

Nie oddajemy:

 1. materiałów zawierających azbest,
 2. odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierające kilkanaście butelek tego samego odpadu),
 3. odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 4. odpadów, których odebranie może naruszać przepisy,
 5. odpadów w opakowaniach cieknących oraz spoza listy odpadów wymienionych w informacji o zbiórce,
 6. jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych (kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne z wyjątkiem utrwalaczy i wywoływaczy fotograficznych) – zwłaszcza w dużych ilościach,
 7. odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów komunalnych zmieszanych, papieru, szkła i tworzywa sztucznego.

Pamiętać należy o tym, że:

 1. odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych tzn. niecieknących i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania,
 2. pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami obowiązującego prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi,
 3. pracownik firmy ma prawo odmówić przyjęcia odpadu jeśli dostarczony odpad przez mieszkańca nie byłby odpadem objętym odbiorem w ramach działania MPSZOK.

Harmonogram odbioru:

harmonogram-2018-mpszok-kostrzyn

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dziewięć + jeden =

O nas
Pierwszy serwis lokalny w Gminie Kostrzyn o tematyce informacyjno-reklamowej.
Baza firm
Masz firmę w Kostrzynie lub okolicy? Chcesz umieścić ją w bazie serwisu? Napisz do nas!
Kontakt