Październik 2, 2017 | ms
Badamy geny – gorąca dyskusja na sesji

Podczas XXXVI sesji do porządku obrad został wprowadzony punkt dotyczący przystąpienia do opracowania programu polityki zdrowotnej pod kątem „Badamy geny – program profilaktycznych badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkańców gminy Kostrzyn  na lata 2017-2021”.

Po przystąpieniu do dyskusji dotyczącej tego punktu radny Kowalski poinformował, iż nie miał możliwości wcześniejszego zapoznania się z projektem, w związku z czym ogłoszono 15-minutową przerwę, podczas której radni otrzymali wydrukowany projekt uchwały.

Po ponad 30-minutowej przerwie głos zabrał radny Marek Kowalski.  Radny m.in. sugerował, iż projekt uchwały powinien wrócić jeszcze do prac Komisji Zdrowia, gdyż aktualnie wprowadzony jest zbyt szybko (wniosek ten nie zyskał poparcia pozostałej części rady). Sugerował także, iż może warto byłoby zapoznać się ze Stanowiskiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka w sprawie testów genetycznych.

Krytycznie o uchwala wypowiedział się także radny Piotr Hojeński. Zastanawiał się m.in. czy po otrzymaniu wyników badany nie zostanie zostawiony sam sobie oraz czy nie lepszym pomysłem byłoby np. zwiększenie profilaktyki dotyczącej chorób tarczycy. Zwracał również uwagę, iż tylko 10% nowotworów jest na skutek mutacji.

Burmistrz Szymon Matysek po wysłuchaniu głosów radnych, jak i podczas dyskusji  kilkukrotnie informował, iż w takim razie chce wycofać projekt uchwały (może to jednak zrobić  tylko radny).

Po kolejnej przerwie radni 12 głosami za i 2 głosami przeciw zdecydowali o podjęciu uchwały. Po ogłoszeniu wyników głosowania burmistrz Szymon Matysek poinformował, iż uchwała nie zostanie zrealizowana. Taka wypowiedź Burmistrza – tuż po podjęciu uchwał – dziwi.

26 komentarzy
 • Głośno myśląc... 659fd3

  Uchwała Nr XXXVI/300/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 września 2017 r.

  § 1 Postanawia się PRZYSTĄPIĆ do opracowania programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Program profilaktycznych badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkańców gminy Kostrzyn na lata 2017 – 2021″.[…]

  Uzasadnienie: […] Jednym z problemów zdrowotnych dotykających obecnie znaczną część populacji mieszkańców naszej gminy są choroby nowotworowe. […] Szacuje się, że jedna na trzy osoby w Polsce zachoruje na raka. Powodem choroby u jednej czwartej z nich będzie chorobotwórcza mutacja – uszkodzenie jednego z genów, związanych z powstawaniem nowotworów. […] W związku z powyższym w myśl art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH proponuje się przygotowanie i wdrożenie programu polityki zdrowotnej pod nazwą „Badamy geny – program profilaktycznych badań genetycznych pod kątem obciążenia nowotworami dziedzicznymi mieszkańców gminy Kostrzyn na lata 2017 – 2021″ […] (i) realizację celów szczegółowych tj.: m.in. Objęcie pełnoletnich mieszkańców gminy programem oceny ryzyka zachorowania na nowotwory POPRZEZ POBÓR KRWI.

  Źródło: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/prawo-lokalne/uchwaly/kadencja-2014-2018/xxxvi-sesja-28.09.20171.html?pid=9367

  • Do programu polityki zdrowotnej może przystąpić gmina gdy ma rozpoznane potrzeby zdrowotne i stan zdrowia mieszkańców gminy. Uzasadnienie do uchwały wyssano z palca. Ktoś coś rozpoznawał?
   Między wierszami możemy przeczytać, że niestety burmistrz przystąpił do programu badamy geny i promuje jedną firmę przed opracowaniem czegokolwiek, bezkrytycznie powtarza opinie przedstawicieli tej spółki. A nawet wielokrotnie zawyżył liczbę osób, które zachorują z powodu mutacji genów. Po co pytać, jakie są potrzeby mieszkańców naszej gminy. Kiedy była robiona ankieta na temat ochrony zdrowia, nie było promocji zdrowia w gminie, wyciszano temat, była nawet zasłona dymna – biegali z ankietami ale tymi od budżetu obywatelskiego. Trzeba się było zająć tematem na początku a nie na siłę przepychać badanie genów na koniec kadencji.

   • Może warto gdzieś to zgłosić ? Powiadomić ?

    • Głośno myśląc... 659fd3

     Uchwała została przyjęta przez RADNYCH (przeciw głosowali panowie Kowalski i Hojeński). To RADA większością głosów podjęła decyzję o kolejnym kroku w kierunku finansowania programu badań firmy Warsaw Genomics sp. z o.o. BadamyGeny.Pl na terenie i ze środków finansowych budżetu gminy Kostrzyn. Prezesem Zarządu spółki jest dr hab. med. Anna Wójcicka, Prokurentem – prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski. Spółka z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 została założona w 2014 roku. Działalność przedsiębiorcy wykazana w KRS obejmuje m.in. doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania, wynajem i zarządzanie nieruchomościami, sprzedaż detaliczną przez Internet oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych. KRS dostępny na stronie https://ems.ms.gov.pl/krs/danepodmiotu po wpisaniu nr KRS 0000527307.

     • Dokładnie: jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
      Kolejny szalony pomysł na wyprowadzenie pieniędzy z budżetu gminy. A rada wszystko klepie. Przeraża mnie gotowość burmistrza do wydania milionów złotych na ten cel.

  • Warto przyjrzeć się podstawie prawnej. Art. 18 ust. 2 pkt. 15) mówi, że uchwała jest w sprawie zastrzeżonej ustawami do kompetencji rady. Jakież to art. ustawy. Ano wymienia się art. 7. 1. Do zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności:
   1) opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy.
   Żadnego rozpoznania potrzeb mieszkańców nie było.
   Ponadto źle odczytano art. 48 – „program polityki zdrowotnej realizowane i finansowane przez jednostki samorządu terytorialnego”, to nie może być wąski projekt pn.badamy geny. Burmistrz wchodzi tu w kompetencje Ministra, bo ww. programy muszą być spójne z programami organizowanymi przez Fundusz i zaopiniowane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
   Ani burmistrz ani rada nie mają takich kompetencji, by sprowadzić politykę zdrowotną w naszej gminie do badania genów. Czyli podstawa prawna tej uchwały jest wadliwa, bo ta uchwała nie jest w sprawie zastrzeżonej do kompetencji rady..

   • Jak rada i burmistrz przypisują sobie takie kompetencje to może sobie uchwalą przystąpienie do opracowania programu pn. spotkanie z bioenergoterapeutą dla każdego mieszkańca gminy. Założę się że ilość osób uzdrowionych byłaby wyższa niż ilość wykrytych mutacji genów.

 • Genek słuszne uwagi. Najwięcej zachorowań na raka powodują tzw. czynniki środowiskowe: palenie, promieniowanie i inne szkodliwe czynniki – około 90%. Burmistrz lekarzem nie jest a próbuje narzucić całej gminie swój punkt widzenia. Radni nie potrafili powiedzieć STOP rozrzucaniu pieniędzy.
  To badanie nie zapobiega i nie wykrywa choroby nowotworowej. Na tle 600 próbek wyróżnione zostają tylko te inne, tzw. zmutowane. Ale nikt nie zwrócił uwagi, że mutacje różnią się między sobą. Które z nich mają związek z możliwością zachorowania na nowotwór? I tu to badanie nic nie wyjaśni, Mutacje właściwie są normalnym zjawiskiem w przyrodzie. Gdyby w grupie 600 osób większość pochodziła od tego samego przodka i miała tzw. gen zmutowany to w tym badaniu oni stanowiliby normę, a pozostali zostaliby wyróżnieni jako posiadacze genów zmutowanych. Tło to norma. W tym badaniu nie bada się próbek indywidualnie.
  Pan profesor mówił, że osoby z genami zmutowanymi mają większe ryzyko, że zachorują wcześniej. Ale czy to usprawiedliwia narażanie tych osób na czynniki szkodliwe w postaci naświetlania promieniami i zwiększanie przez to tego ryzyka zachorowania. Czy ktoś się tym przejmuje? Na pewno nie pomysłodawcy projektu. Wprawdzie osoby ze zmutowanymi genami nie trafią do gazu, ale będą poddawani naświetlaniu, co jest dla mnie wadą tego pomysłu.

 • Czy wiadomo kiedy pojawi się sprawozdanie z sesji ?

 • Szanowni radni Naszej Gminy. Może czas się obudzić ? Spójrzcie w lustro i odpowiedzcie sobie na pytanie, czy robicie wszystko dla dobra gminy czy tylko to co święta trójca wam powie ? Proponuję zamiast programu Badamy Geny wprowadzić program Badamy Intencje władzy gminy Kostrzyn. Dużo smaczków można by się dowiedzieć.

  • W lustro? Oni nie potrafią spojrzeć sobie w twarz. Klakierzy, maszynki do głosowania, wyzuci ze swoich wartości. Wstyd i hańba panowie radni!!!

 • Wyborca2018 399c46

  A ja cały czas dopytuje… gdzie jest przewodniczący, który nie panuje nad tym wszystkim?

 • Genek Mutant 005488

  Bo niedobrze jest, gdy ktoś słaby z genetyki, uprze się by robić w gminie badania na genach. Pierwszy błąd burmistrza – pomysłodawcy badań genetycznych w całej gminie- to przyjęcie na ślepo, że 4% mieszkańców gminy ma zmutowane geny. Pani doktor z profesorem mówili, że im wyszło 4%, ale w próbie 600 osób, które się zgłosiły indywidualnie. To najczęściej są osoby, które mają przypadki zachorowań na raka w rodzinie. Ten wskaźnik przy badaniu wszystkich byłby znacznie niższy.
  Drugi błąd – to pogląd, że ten program badań nigdy się nie skończy, bo co roku będą dochodzić kolejni 18-latkowie. Wynika z niewiedzy na temat dziedziczenia genów. Jak ktoś zauważył, ze względów ekonomicznych wystarczy zbadać rodziców, by mieć pewność, że jeśli oni nie mają zmutowanego genu, to dzieci również go nie mają. Np. nie ma sensu badać całej 6-osobowej rodziny, wystarczy rodziców.. Szumnie zapowiadana akcja bazuje na niewiedzy pomysłodawcy badań, szkoda, że za publiczne pieniądze.
  Z wykładu wyszło, że nie chodzi wcale o objęcie opieką tych kilku procent osób z mutacjami genów, ale „opieką” będą objęci wszyscy badani, na podstawie wypełnionych ankiet. Cwany pomysł jak zgromadzić dane wszystkich osób w jednym miejscu i sprzedawać je spółkom realizującym programy ministerialne bezpłatnych badań. Różnica taka, że osoby z mutacjami zaproszenia na badania mammograficzne czy usg, będą otrzymywać np. od 25 roku życia, a reszta zależnie od ankiety – od 35, 40, lub później. Im młodsza osoba trafi do bazy danych tym dłuższa „mapa drogowa” i cenniejszy nabytek. A przecież taka ankieta po roku może być już bez wartości, bo ktoś zmienił nawyki (a zaproszenia będą nadal przychodzić) – i to jest trzeci błąd pomysłodawcy. Czwarty błąd to założenie, że wydane pieniądze z budżetu gminy i otrzymywanie za to jedynie zaproszeń na badania, zadowoli kogokolwiek, bo większość traktuje takie zaproszenia jak spam.
  Piąty błąd to myśl, że będziemy pierwszą gminą w Polsce, bo nikt wcześniej na to nie wpadł. KOMPROMITACJA w skali kraju! Inne gminy od wielu lat realizują swoje strategie ochrony zdrowia, ale nawet najbogatsze gminy nie pozwolą sobie na niegospodarność. To wy już wszystko macie zrobione (a drogi , kanalizacje)? – pytają.
  Nie dość, że nie mamy zrobione, to środki unijne uciekają.

 • Szkoda, że nie idzie bardziej nagłośnić tego co dzieje się na sesjach 🙁

 • Głośno myśląc... 659fd3

  …do standardu kostrzyńskich sesji wpisuje się zarządzanie przerw w obradach w celu wyciszenia emocji (przejście do rozmów kuluarowych), których efektem są głosowania radnych zgodnie z wolą „włodarzy”. Przerwy te są czasem potrzebne by ochłonąć od namiaru emocji [a dzieje się jak w miejskiej piaskownicy – a to piaskiem po oczach, a to BĘC! łopatką poniżej pasa, a nawet „zabieram wiaderko i idę do domu!” ). Częściej jednak przerwy w obradach sesji służą wstawieniu niepokornych w tory…jedynie słusznego sposobu myślenia… (a raczej sposobu głosowania).

  Komisja Zdrowia (KZ) na wrześniowym posiedzeniu nie opiniowała treści Uchwały ws. programu BadamyGeny.pl – słusznie też p. Kowalski poprosił o czas na zapoznanie się z jej treścią. Na KZ radni Hojeński i Janiak przedstawili swoje stanowisko co do planu udziału gminy w programie BadamyGeny.pl otwierając możliwość szerszej dyskusji w temacie jakie projekty profilaktyczne mogłyby się pojawić w Programie Ochrony Zdrowia Gminy Kostrzyn (obok albo zamiast programu BadamyGeny.pl, np. pakiety darmowych szczepień lub specjalistycznych badań dla Mieszkańców Gminy). I to tę formułę pracy nad Programem Ochrony Zdrowia (tj. dyskusji nad Programem!) zatwierdziła Komisja Zdrowia. Sesja przedstawiła nam już inny obraz prac Komisji. Radny Szał podniósł na sesji temat opinii KZ ws. PRZYSTĄPIENIA do programu zdrowotnego gminy Kostrzyn, ale maszynka do głosowania spełniła swą powinność…

 • GDZIE JEST TUNEL bd3b38

  Geny, budżet obywatelski – to zastępcze tematy.
  Zadaję prost pytanie (które z tego co słysze zadaje wielu, zwłaszcza związanych z tym miejscem, mieszkańców) – GDZIE JEST TUNEL?

 • termoizolator hali widowiskowo - sportowej fca092

  widać burmistrz co innego mówi, co innego robi…

 • Jak to śpiewał Niemen – dziwny jest ten świat… A zachowanie pana burmistrza podczas sesji pozostawię bez komentarza. Nie dziwi nic.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ pięćdziesiąt dwa = sześćdziesiąt dwa