Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /usr/home/benetnash/domains/kostrzyn-24.pl/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104 Kostrzyn 24 » Program BadamyGeny.pl w Gminie Kostrzyn
Wrzesień 15, 2017 | ms
Program BadamyGeny.pl w Gminie Kostrzyn

Gmina Kostrzyn wraz z Uniwersytetem Warszawskim planuje przebadać wszystkich mieszkańców Gminy Kostrzyn pod względem występowania w organizmie mutacji genów, które mogą w przyszłości wywołać chorobę nowotworową

Głównym celem Programu BadamyGeny.pl jest przedstawienie jego uczestnikom zalecanych działań ochronnych uwarunkowanych własnym ryzykiem zachorowania, określanym na podstawie danych medycznych, rodzinnych i badań genetycznych, zgodnie z rekomendacjami towarzystw medycznych – wyjaśnia profesor Krystian Jażdżewski. Aktualny plan badań profilaktycznych nie uwzględnia osobistej sytuacji konkretnego pacjenta np. obciążenia rodzinnego chorobą nowotworową. Zbadanie indywidualnego ryzyka zachorowania na raka, pozwoli na skuteczniejszą profilaktykę, również dla osób, które dzisiaj umierają przed osiągnięciem wieku, w którym typowo rozpoczynamy prewencję.

Zależy nam, by znaleźć pacjentów o podwyższonym ryzyku zachorowania na raka, a w efekcie nie dopuÅ›cić u nich do rozwoju choroby lub wykryć jÄ… na poczÄ…tkowym etapie – mówi doktor Anna Wójcicka. Dlaczego to ważne? Bo nowotwory dziedziczne rozwijajÄ… siÄ™ znacznie wczeÅ›niej – chorujemy w wieku 35-40, nie 70 lat. Znalezienie zmian nowotworowych na poczÄ…tku choroby jest kluczowe dla jej skutecznego wyleczenia. Dlatego tak ważne jest, by każdy z nas znaÅ‚ swoje ryzyko zachorowania na raka i zostaÅ‚ objÄ™ty wÅ‚aÅ›ciwÄ… profilaktykÄ….

Planowane są spotkania z mieszkańcami, organizacjami społecznymi oraz stowarzyszeniami działającymi na terenie Gminy Kostrzyn, podczas których będą m.in. przedstawiane informacje dotyczące badań.

Więcej na stronie www.badamygeny.pl.

Źródło: FB Gmina Kostrzyn

23 komentarze
 • Wyborca2018 399c46

  Wywiad z burmistrzem w STK i jego bajerowanie nt genów to kpina z kostrzyÅ„skich radnych-bezradnych, którzy zostali postawieni pod murem i muszÄ… zaklepać wakacyjne lektury Maliny. To kpina z wszystkich mieszkaÅ„ców gminy. A co na to Å›mieszny przewodniczÄ…cy? Ten gość ma jakiekolwiek pojÄ™cie o tym, za co w Å›wietle prawa jest odpowiedzialny? Dlaczego taki wywiad nie zostaÅ‚ przeprowadzony wÅ‚aÅ›nie z nim? On nie ma nic do powiedzenia? Czy dostaÅ‚ szlaban? A gdzie ten, który ponoć ma najwiÄ™cej do powiedzenia? ZapadÅ‚ siÄ™ pod ziemiÄ™? Bo nie sÅ‚yszaÅ‚em o jego wypowiedziach w tym Å›liskim temacie i jego jakimÅ› huraoptymizmie. PosÅ‚uchajcie tego wywiadu – beÅ‚kot Maliny, który nie ma zielonego pojÄ™cia o czymkolwiek, a redaktorzyna STK jak zwykle podnieca siÄ™… Koniec jest bliski…

  • Mieszkanka fd4f54

   No to możemy spodziewać siÄ™ kolejnych szaleÅ„stw „jeszcze nie burmistrza SwarzÄ™dza”. W STK burmistrz promowaÅ‚ badania prywatnej firmy. ByÅ‚ z caÅ‚Ä… ekipÄ… i redaktorem STK,w Warszawie (na czyj koszt?) i mówi że po wakacyjnej lekturze wpadÅ‚ na pomysÅ‚, jak sfinansować sobie i osobom, które bÄ™dzie stać, badanie genetyczne, bo jak mówi w STK jego mama miaÅ‚a podejrzenie raka. Po prostu prywata. Kogo bÄ™dzie stać na to badanie finansowane z budżetu gminy?!!!!! Na 1 osobÄ™ trzeba bÄ™dzie wyÅ‚ożyć ok. 200 zÅ‚. Na zwykÅ‚e badania w zwiÄ…zku z leczeniem naszych chorób nie mamy kasy, na lekarza specjalistÄ™, a bÄ™dziemy wyrzucać swoje pieniÄ…dze na zwykÅ‚y kaprys, bo ktoÅ› z ciekawoÅ›ci chce sobie zbadać geny..

   • OglÄ…daÅ‚am i sÅ‚uchaÅ‚am…”28 wrzeÅ›nia mamy sesjÄ™ Rady Miejskiej na której podejmiemy uchwaÅ‚Ä™ o przystÄ…pieniu do opracowania ( i wydania pieniÄ™dzy) programu ochrony zdrowia (…) i w konsekwencji oczywiÅ›cie uchwalimy ten program ochrony zdrowia wskazujÄ…c jednoczeÅ›nie finansowanie tego programu…” Kurcze – jasnowidz, czy co…

  • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

   Wyborco2018 – przewodniczÄ…cy chyba jednak nie bardzo jest zorientowany… Podpowiemy ? 🙂 Art. 19 ust. 2 usg (oraz art. 14 usp) stanowi o najistotniejszym zadaniu (obowiÄ…zku i prawie) przewodniczÄ…cego rady. PozostaÅ‚e kompetencje przewodniczÄ…cego zawiera zarówno ustawa samorzÄ…dowa, ustawa o pracownikach samorzÄ…dowych oraz i inne przepisy prawa. Zgodnie z art. 24h usg (art. 25c usp) przewodniczÄ…cy przyjmuje oÅ›wiadczenia majÄ…tkowe radnych (!) – biorÄ…c na siebie odpowiedzialność z tego tytuÅ‚u. Na przewodniczÄ…cym rady ciąży obowiÄ…zek nadzoru, w jaki sposób uchwaÅ‚y rady sÄ… podejmowane i wykonywane (!) Zgodnie z przepisami art. 54 oraz 55 ustawy o postÄ™powaniu przed sÄ…dami administracyjnymi (dalej ppsa) karÄ™ grzywny można wymierzyć organowi, którego dziaÅ‚anie lub bezczynność zaskarżono i który to organ nie zastosowaÅ‚ siÄ™ do obowiÄ…zków okreÅ›lonych w art. 54 § 2 ppsa. Wymierzenie grzywny radzie jest Å›rodkiem dyscyplinujÄ…cym aby rada kontrolowaÅ‚a prawidÅ‚owość wykonywania obowiÄ…zków, także procesowych, przez swojego przewodniczÄ…cego (postanowienie WSA w BiaÅ‚ymstoku z 11 kwietnia 2006 r., sygn. akt II SA/Bk 171/05, LEX nr 284731).

   • Wyborca2018 399c46

    Zobaczymy w takim razie, jak poradzi sobie przewodniczÄ…cy z tematem, z którym przyjdzie mu siÄ™ zmierzyć w najbliższym czasie, a który może spowodować zachwianie jego dobrych relacji z burmistrzami…Rozpad NOG czy zmiana przewodniczÄ…cego?

 • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

  KTO i DLACZEGO rozpoczyna kampaniÄ™ informacyjnÄ… o projekcie PRZED podjÄ™ciem PRZEZ RADĘ GMINY stosownych uchwaÅ‚? „Gmina Kostrzyn jako pierwsza gmina w Polsce CHCE SFINANSOWAĆ BADANIE WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW pod wzglÄ™dem wystÄ™powania w organizmie mutacji genów, które mogÄ… wywoÅ‚ać raka.” [źródÅ‚o informacji STK] „DziÅ› rozpoczynamy KAMPANIĘ INFORMACYJNÄ„ oraz PRZYGOTOWUJEMY PROCES LEGISLACYJNY, które skoÅ„czÄ… siÄ™ tygodniem badaÅ„ profilaktycznych mieszkaÅ„ców gminy Kostrzyn!”, „…bÄ™dziemy we wrzeÅ›niu i październiku rozmawiać z mieszkaÅ„cami (…). W TYM CZASIE BĘDZIEMY również PROWADZIĆ SPRAWY ZWIÄ„ZANE Z UCHWALENIEM przez RadÄ™ MiejskÄ… Gminy Kostrzyn Programu zdrowotnego w naszej gminie” – źródÅ‚o informacji FB Gmina Kostrzyn.”

  Mówi siÄ™ o programie Badamy Geny.pl w Gminie Kostrzyn jak o fakcie dokonanym ! Kto pokrywa koszty kampanii informacyjnej tego programu (wyjazdy, spotkania z mieszkaÅ„cami itp)? Sytuacja po raz kolejny pokazuje, że samorzÄ…d w Kostrzynie stoi na gÅ‚owie – wÅ‚adza wykonawcza przejmuje kompetencje wÅ‚adzy uchwaÅ‚odawczej !

  • Wyborca2018 399c46

   SÅ‚aby przewodniczÄ…cy gwarantem przejmowania kompetencji wÅ‚adzy uchwaÅ‚odawczej przez burmistrzów… No chyba, że to skrupulatnie zaplanowane dziaÅ‚anie… Pierwszy jednak za sÅ‚aby, wiÄ™c…

 • Åšciema, Å›ciema, Å›ciema…

 • Mieszkaniec 21aa87

  Czyżby budżet gminy w opałach? Panowie znowu się czymś podjarali. A co? kupią badania, bo mają władzę. Tak jak kupili dom katolicki z grzybem na ścianach (na archiwum), zarośniętą działkę budowlana ze śmieciami (na drogę). A czy pytali mieszkańców? Nie.

  • Najlepiej spuÅ›cić kotarÄ™ milczenia na to co dzieje siÄ™ wokoÅ‚o, próbujÄ…c zaistnieć owym projektem. Każdy, kto ma odrobinÄ™ zielonego pojÄ™cia nie da siÄ™ wpuÅ›cić w MALINY 😉

  • Wyborca2018 399c46

   A gdzie w tym caÅ‚ym zamieszaniu rada i jej przewodniczÄ…cy. No chyba, że jego bieganie to nie tylko leczenie osobistych kompleksów, ale także sposób, żeby udawać, że siÄ™ czegoÅ› nie dostrzega (jak burmistrza=maliny po pomnikiem…)

 • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

  „Coraz częściej można znaleźć oferty testów genetycznych, dotyczÄ…ce chorób onkologicznych. BazujÄ… na zakorzenionym lÄ™ku przed rakiem, ale czy rzeczywiÅ›cie potrafiÄ… okreÅ›lić ryzyko zachorowania? (…) Genetycy-onkolodzy stawiajÄ… sprawÄ™ jasno – zaledwie 10 proc. nowotworów ma podÅ‚oże genetyczne.(…) Trzeba jednak bardzo uważać z robieniem testów genetycznych na wÅ‚asnÄ… rÄ™kÄ™, gdyż niektóre z nich nie majÄ… żadnej wartoÅ›ci.” ArtykuÅ‚ tutaj: http://wyborcza.pl/TylkoZdrowie/1,137474,17651968,Badania_genetyczne__Nie_daj_sie_naciagnac.html

 • termoizolator hali widowiskowo - sportowej fca092

  W temacie informacji napisane jest, że gmina chce z UNIWERSYTETEM WARSZAWSKIM prowadzić badania. ZajrzaÅ‚em na stronÄ™ http://www.badamygeny.pl o w zakÅ‚Ä…dce https://badamygeny.pl/o-nas mozna przeczytać: „WARSAW GENOMICS
  Spółka z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ…” sp. k. Centrum Nowych Technologii UW. W materiale STK można usÅ‚yszeć http://telewizjastk.pl/7345,burmistrz-gminy-kostrzyn-w-warszawie , że gmina chce sfinansowac badania.
  Co to oznacza ? Że gmina chce z naszych podatków sfinansować badania prowadzone de facto przez prywatną firmę.

  • Mieszkanka fd4f54

   Gmina wyda pieniądze na testowanie przez firmę nowego badania, my jako króliki doświadczalne dostarczymy dane o naszych genach, a dostaniemy w zamian zaproszenie na mammografię piersi lub usg prostaty, które teraz dla grup ryzyka są bezpłatne. Reasumując: nie otrzymamy nic więcej niż to, co teraz możemy mieć korzystając z rozsyłanych zaproszeń na bezpłatne badania lub prosząc lekarza o skierowanie na to badanie, bo w rodzinie mamy przypadki raka. I kto ma na tym interes?

 • [Komentarz usuniÄ™ty ze wzglÄ™du na treść]

  • termoizolator hali widowiskowo - sportowej fca092

   [Komentarz usunięty ze względu na nawiązanie do komentarza usuniętego ze względu na treść :)]

 • Ambitny program za prawie 7 000 000 zÅ‚otych (bez oczywistych zniżek) – jestem ciekawy źródeÅ‚ finansowania ;p

  SwojÄ… drogÄ… dodam, że koszt budowy tunelu (wg. Burmistrza niezbÄ™dnej dla Gminy inwestycji możliwej do realizacji – teraz albo nigdy) to koszt 13 000 000 zÅ‚otych.

  • Mieszkanka fd4f54

   Masz rację. Główna przyczyną zachorowania na raka jest stres, a my stresujemy się na przejeździe kolejowym.

 • ZdzisÅ‚awa 802adc

  Spuszczono zasłonę dymną na skandaliczna sprawę budżetu obywatelskiego. Sprytne, zaplanowane działanie. Goebbels byłby dumny.
  NIGDZIE nie jest napisane, że badania będą darmowe.

 • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

  Ze strony http://www.badamygeny.pl: „Nie planujemy oceniać ryzyka zachorowania na wszystkie nowotwory, ale skupimy siÄ™ na raku piersi i prostaty. Głównym celem [badania] jest przedstawienie uczestnikom programu zalecanych dziaÅ‚aÅ„ ochronnych (mammografia, USG etc.). U każdego uczestnika badania, analizujemy 14 genów. Dodatkowo, jeÅ›li osoba badana wyrazi takie życzenie (zaznaczajÄ…c to w formularzu zgody na badanie), analizujemy 56 genów […, które] nie zostanÄ… wykorzystane w prowadzonej aktualnie ocenie ryzyka zachorowania na raka piersi i prostaty […] wykorzystamy je dopiero po wprowadzeniu badanego genu na listÄ™ genów rekomendowanych do badania przez towarzystwa lekarskie.” Warto przed zgÅ‚oszeniem siÄ™ na takie badania zastanowić siÄ™ co DAJEMY, i co OTRZYMUJEMY w zamian.

  • GÅ‚oÅ›no myÅ›lÄ…c... 659fd3

   W każdej rundzie badania analizujemy 600 osób (nie mniej, nie więcej). Oznacza to, że aby wykonać kolejną rundę analizy, trzeba każdorazowo zebrać 600 osób. Taka grupa umożliwia wykonanie pojedynczego badania za 399zł, zamiast 8000zł (typowa cena europejska). Obniżenie kosztu wynika z naszej nowatorskiej metody, w której szukając mutacji u konkretnej osoby, wykorzystujemy informację zawartą w całej puli 600 próbek.

  • Czyli teraz na mammografiÄ™ wysyÅ‚ajÄ… zaproszenia wszystkim, a po tej selekcji, wyÅ›lÄ… poinformowanym, że majÄ… gen i biznes siÄ™ krÄ™ci. Informacja o popycie kluczem do sukcesu.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *