Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /usr/home/benetnash/domains/kostrzyn-24.pl/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104 Kostrzyn 24 » Zmiana przepisów ruchu drogowego
Październik 9, 2018 | ms
Zmiana przepisów ruchu drogowego

Od 1 października 2018 r. zmieniły się przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczące pojazdów zarejestrowanych w Polsce oraz ich kontroli. Każdy kierowca ma obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. W związku z tym, w przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) przypominamy, że zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany podać m.in. swoje dane personalne, dane o pojeździe oraz ubezpieczeniu OC bez konieczności wzywania Policji.
Od 1 października 2018 r. kierujący pojazdami nie mają już obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC pojazdu. Każdy kierowca ma za to obowiązek posiadania przy sobie i okazania na żądanie uprawnionego organu tylko i wyłącznie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem. Zmiany te dotyczą pojazdów zarejestrowanych w Polsce.

W związku z wątpliwościami i obawami niektórych kierowców dotyczącymi sytuacji uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) i związanych z tym zdarzeniem ewentualnych problemów w uzyskaniu niezbędnych informacji o pojeździe oraz polisie OC należy przypomnieć o tym, że każdy kierowca zgodnie z art. 44 ustawy Prawo o ruchu drogowym w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:

  • zatrzymać pojazd, nie powodujÄ…c przy tym zagrożenia bezpieczeÅ„stwa ruchu drogowego,
  • przedsiÄ™wziąć odpowiednie Å›rodki w celu zapewnienia bezpieczeÅ„stwa ruchu w miejscu wypadku,
  • niezwÅ‚ocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodowaÅ‚ zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
  • podać swoje dane personalne, dane personalne wÅ‚aÅ›ciciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczÄ…ce zakÅ‚adu ubezpieczeÅ„, z którym zawarta jest umowa obowiÄ…zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej, na żądanie osoby uczestniczÄ…cej w wypadku.

Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:

  • udzielić niezbÄ™dnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i PolicjÄ™, nie podejmować czynnoÅ›ci, które mogÅ‚yby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
  • pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie zespoÅ‚u ratownictwa medycznego lub Policji wymaga oddalenia siÄ™ – niezwÅ‚ocznie powrócić na to miejsce.

W przypadku uczestniczenia w kolizji drogowej (wypadku, w którym nie ma zabitych lub rannych) kierujący pojazdami nie mają obowiązku wzywania Policji. Kierujący mogą poprzestać na spisaniu stosownego oświadczenia.

W celu uzyskania niezbędnych danych, a szczególnie informacji dotyczących pojazdu oraz polisy OC należy za pośrednictwem strony internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzić numer rejestracyjny spisany z tablicy rejestracyjnej pojazdu lub nalepki kontrolnej (lub nr VIN). / KGP/

st.asp. Piotr Kubicz

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *