Sierpień 3, 2018 | ms
XLVII Sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

XLVII sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbędzie się w czwartek, dnia 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.

Porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.

III. Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. Bezpłatnego korzystania z gminnych przewozów pasażerskich na terenie Gminy Kostrzyn, dla którego organizatorem jest Gmina Kostrzyn.
 2. Określenia przepisów porządkowych w gminnych regularnych przewozach osób na terenie Gminy Kostrzyn.
 3. Określenia wysokości opłat w Przedszkolu Miejskim w Kostrzynie za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 4. Wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom obecnych klas trzecich w latach 2018/2019 – 2022/2023 oraz obecnych klas szóstych w latach 2018/2019 – 2019/2020 Szkoły Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Kostrzynie.
 5. Zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-2020.
 6. Maksymalnej liczby poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn.
 7. Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn.
 8. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru aktywizacji gospodarczej w Glince Duchownej przy ul. Krajowej, gm. Kostrzyn.
 9. Przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 10. Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok.
 11. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2018-2027.
 12. Ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunalnego w Kostrzynie.

IV. Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

VI. Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.

VII. Zamknięcie sesji.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

dwa + pięć =