Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /usr/home/benetnash/domains/kostrzyn-24.pl/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 104 Kostrzyn 24 » WÄ™zeÅ‚ przesiadkowy – szybka i sprawna komunikacja!
Czerwiec 27, 2018 | ms
Węzeł przesiadkowy – szybka i sprawna komunikacja!

Wniosek w sprawie utworzenia dodatkowego poÅ‚Ä…czenia komunikacji gminy Kostrzyn na linii Trzek – Siekierki – Paczkowo (Zintegrowany WÄ™zeÅ‚ Przesiadkowy) jest zasadny i zrozumiaÅ‚y. Wszystkie gminy należące do Stowarzyszenia Metropolia PoznaÅ„ współpracujÄ… nad stworzeniem wspólnego systemu komunikacji, na którego przebudowÄ™ Unia Europejska przyznaÅ‚a Å›rodki, zgodnie ze StrategiÄ… ZIT.  UjmujÄ…c najproÅ›ciej, celem jest ograniczenie emisji spalin i przestawienie z transportu koÅ‚owego na szynowy. Po realizacji tego ogromnego projektu najszybszymi i najdogodniejszym Å›rodkiem transportu bÄ™dzie transport szynowy, dlatego gminy zgodnie ze StrategiÄ… ZIT tworzÄ… wÄ™zÅ‚y przesiadkowe na swoim terenie, zakupujÄ… autobusy i organizujÄ… transport gminny dowożący  pasażerów do najbliższych dworców PKP. CaÅ‚y transport koÅ‚owy bÄ™dzie dostosowany do przyjazdów i odjazdów pociÄ…gów, co oznacza, że  docierajÄ…c do dworca PKP, bÄ™dziemy mieć dostÄ™pny caÅ‚y system poÅ‚Ä…czeÅ„ na jeden bilet – pociÄ…giem bÄ™dzie najtaniej i najszybciej!

Ponieważ gmina Kostrzyn nie posiadaÅ‚a wÅ‚asnego transportu lokalnego, w 2009 roku zawarliÅ›my porozumienie z GminÄ… SwarzÄ™dz, by uÅ‚atwić mieszkaÅ„com Siekierek  dojazd do PKP (PoznaÅ„ – WrzeÅ›nia), a później w 2014 roku – porozumienie z gminÄ… Kleszczewo dajÄ…ce alternatywne poÅ‚Ä…czenie z Siekierek komunikacjÄ… autobusowÄ…. W każdym porozumieniu chodziÅ‚o o realizacjÄ™ interesów obu gmin, np. Gmina SwarzÄ™dz potrzebowaÅ‚a pÄ™tli, my potrzebowaliÅ›my zapewnić mieszkaÅ„com dojazd do przystanku kolejowego w Paczkowie, dlatego negocjowaliÅ›my harmonogram rozkÅ‚adu jazdy dopasowany do odjazdów pociÄ…gów.  Obecnie dojazd z Paczkowa do Poznania kolejÄ… trwa ok. 15 minut. Faktem jest, że Gmina SwarzÄ™dz buduje wÄ™zeÅ‚ przesiadkowy w Paczkowie, bÄ™dzie konsultowaÅ‚a przebieg trasy z mieszkaÅ„cami. MogÄ… nastÄ…pić zmiany…

Podczas ostatniej sesji dowiedziaÅ‚am siÄ™ o wniosku Stowarzyszenia, który zostaÅ‚ przedstawiony przez burmistrza, że jest to wniosek jednej osoby reprezentujÄ…cej osiem osób, domagajÄ…cej siÄ™ alternatywnej linii autobusowej do Paczkowa na dworzec PKP i do szkoÅ‚y itd.  Natomiast sÅ‚owo „alternatywnej” burmistrz interpretowaÅ‚ „ta albo ta”, co wg niego oznaczaÅ‚o, że we wniosku chodzi o likwidacjÄ™ linii.  StÄ…d nieporozumienie, a w zasadzie kompromitacja urzÄ™dujÄ…cego burmistrza Matyska.  Mieć alternatywÄ™, to znaczy mieć wybór. Likwidacja linii  jest przeciwieÅ„stwem,  zamyka możliwość wyboru, bo pozostaÅ‚by jedna możliwość dojazdu (i żadnej alternatywy).  Burmistrz Matysek siÄ™ ewidentnie pomyliÅ‚ i za rozpowiadanie nieprawdziwych informacji powinien Stowarzyszenie przeprosić! – rozpatrzyć wniosek, jak wiele innych.

Każdy, kto dojeżdżał do szkoły czy do pracy wie, że liczy się czas. Dlatego zorganizowanie transportu gminnego i dowóz pasażerów do najbliższego punktu przesiadkowego jest priorytetem, bo zadanie to jest dofinansowane środkami unijnymi.

Gdy składałam uwagi do Strategii ZIT, domagając się wpisania budowy tunelu pod linią E-20 w Kostrzynie, oświadczyłam m.in., że gmina Kostrzyn bez uwzględnienia budowy tunelu w Strategii ZIT pozostanie „białą plamą na mapie Metropolii”, bo bez tunelu pod linią kolejową E-20 , która dzieli gminę na dwie części, nie będziemy mogli skorzystać ze środków planowanych na budowę węzłów przesiadkowych i zorganizować transportu lokalnego.  Autobusy dowożące do przystanku utkną na przejazdach, co przy zwiększeniu częstotliwości jazdy pociągów będzie nieuniknione. Zwróciłam uwagę, że ze względu na odległość od Poznania, nie opłaca się mojej gminie bezpośrednia komunikacja autobusowa do Poznania, nie tylko dlatego, że gmina jest biedna, ale przede wszystkim nie opłaci się mieszkańcom płacić za bilet na autobus i jechać 35 -40 minut do Poznania, bo pociągiem zajmie to 20 minut  i będzie taniej – to czynnik ekonomiczny decyduje o tym, że chcemy włączyć się w projekt i korzystać z kolei „marszałkowskiej”. Racje przedstawione w uwadze, zostały uznane przez Radę Metropolii Poznań.

Pomimo, że uwaga zostaÅ‚a przyjÄ™ta i budowa tunelu pod liniÄ… E-20 wpisana do Strategii ZIT, obecna wÅ‚adza realizuje najgorszy scenariusz: zrezygnowano z wnioskowania o Å›rodki unijne na budowÄ™ tunelu za Å›rodki unijne (ZIT) w ramach budowy punktu przesiadkowego i nie można byÅ‚o w peÅ‚ni skorzystać ze Å›rodków na organizowanie transportu lokalnego. Te Å›rodki siÄ™ koÅ„czÄ…, a my pozostaliÅ›my bez tunelu, nie kupiliÅ›my za unijne Å›rodki wystarczajÄ…cej iloÅ›ci autobusów i nie wybudowano Å›cieżki rowerowej GuÅ‚towy – Siedlec itd. Czy Kostrzyn jest w stanie uruchomić transport gminny dowożący do punktów przesiadkowych mieszkaÅ„ców tak dużych soÅ‚ectw, jak Czerlejno, Czerlejnko, Siekierki, Trzek, WÄ™gierskie, Ługowiny od 1 wrzeÅ›nia 2018? PiszÄ™ o tym, ponieważ pan Burmistrz Matysek atakuje na stronie gminy Stowarzyszenie, straszÄ…c, że nie zbuduje kanalizacji w Siekierkach, zawiesi rozbudowÄ™ oÅ›wietlenia albo przesunie w czasie przebudowÄ™ skrzyżowania Kórnicka – Tulecka itp., bo brakuje 1,4 mln na zakup autobusu. Ale dlaczego chce kupować autobus za gminne, skoro na ten cel byÅ‚y Å›rodki unijne? Jak to siÄ™ staÅ‚o, że najwiÄ™ksza wieÅ› w gminie – Siekierki – zostaÅ‚a pominiÄ™ta przy organizowaniu transportu gminnego – przecież nie można w nieskoÅ„czoność liczyć na uprzejmość gminy SwarzÄ™dz, trzeba z niÄ… konstruktywnie współpracować!

Renata Lepczyk

35 komentarzy
 • Co z tego wynika Tadeuszu?

 • Tadeusz podaj projekt uchwaÅ‚y w w sprawie ZIT. Ciekawi mnie kto mówi prawdÄ™.

 • Na otwarciu wÄ™zÅ‚a przesiadkowego pan Starosta i zarówno wiceprezes ZarzÄ…du, powiedziaÅ‚, że wÄ™zeÅ‚ jest częściÄ… projektu Stowarzyszenia Metropolia PoznaÅ„. Projekt ZIT powstaÅ‚ w poprzedniej kadencji.

 • Z Rodo w gminie kiepsko. Chodzi o oÅ›wiadczenie na facebooku gminy. Sposób w jakiej przedstawiono osobÄ™ podpisujÄ…cÄ… siÄ™ pod wnioskiem stowarzyszenia jest przykÅ‚adem zÅ‚amania przepisów o ochronie danych osobowych w zwiÄ…zku z ich przetwarzaniem – RODO. Osoby, które skÅ‚adajÄ… wnioski nie mogÄ… być narażane na atak i zniesÅ‚awianie przez organy gminy, Autorka zdaje siÄ™ nie wyraziÅ‚a zgody na upublicznienie jej danych osobowych w tej formie.

 • Katarzyna a2d89e

  Do Kasi,
  a Ty kogo reprezentujesz zastępcę burmistrza? Janosik i inni piszą o faktach, których na stronie urzędu nie ma albo trudno je znaleźć, np budżet bez pokrycia na 18 milionów tylko w samym roku 2018. Taki budżet przygotował burmistrz, a to że ta rada wszystko klepie, to już inna sprawa.
  Druga sprawa to wyprzedaż majątku gminnego. Czy prasa napisze, kiedy pęknie 10 milionów za wyprzedaż działek wchodzących w skład majątku gminnego?
  I wygląda to na efekt kuli śniegowej:
  2016 rok gmina na minusie – 2 438 395, 66 zÅ‚, przy sprzedaży majÄ…tku za 655 600 zÅ‚
  2017 rok gmina na minusie – 6 755 282, 62 zÅ‚, przy sprzedaży majÄ…tku za 1 505 378 zÅ‚
  2018 rok gmina na minusie – 15 211 109,42 przy sprzedaży majÄ…tku za 6 926 000 zÅ‚, to znaczy: bez sprzedaży majÄ…tku deficyt wyniósÅ‚by 22 137 109, 42 zÅ‚ – w jednym 2018 roku!
  Droga Kasiu to ile wyniesie deficyt budżetu w 2019 r..?
  Sprzedać można tylko raz!

  • No piÄ™knie, bez sprzedaży dziaÅ‚ek narobiliby 40 000 000 zÅ‚ dÅ‚ugu. Gdzie te pieniÄ…dze poszÅ‚y? PÅ‚ace podatki i nic z tego nie mam.

  • Ambrizja 342a2b

   Masz racjÄ™ Kasiu. Też mam takie wrażenie że druga Kasia reprezentuje jedynÄ… „sÅ‚usznÄ…” opcjÄ™.

   • Za 40 000 000 zÅ‚ wydanych pieniÄ™dzy z budżetu to niewiele siÄ™ dzieje. Gdyby policzyć metry wykonanych dróg i kanalizacji w poprzednich kadencjach, wyszÅ‚oby grubo na niekorzyść tej wÅ‚adzy.

 • Pani Moniko,a Pani w czyim interesie wystÄ™puje?. Z tych chaotycznych zrywów aktywnoÅ›ci trudno zdefiniować o jaki Pani zabiega. I nie krzyczymy,tylko wyrażamy kontrargumenty na jÄ…trzenie i wietrzenie problemu, którego nie ma i nie powinno być. Pozdrawiam P.S. Każdy gÅ‚os jest ważny 😉

 • Panie Janosik nie dziwiÄ™ siÄ™,że z Janosikiem wÅ‚adza nie rozmawia. Też bym nie rozmawiaÅ‚a. OglÄ…daÅ‚ Pan film jak wyglÄ…daÅ‚a polityka w czasach Janosika?. I dzisiaj Pan i Panu podobni próbujÄ… jÄ… reaktywować. Z tÄ… różnicÄ…, że dzisiaj z motykÄ… to nawet na księżyc nie wpuszczÄ…. Budżet to kompetencja gminy i wÅ‚adz gminy. A z tego co wiem to decyzje budżetowe zapadajÄ… kolegialnie a nie jednoosobowo, wiÄ™c Pana reprezentant też tam jest i decyduje. Nie mam wiÄ™cej nic do powiedzenia. Nie rozmawiam z bohaterami z prehistorii prawie. Dobrego poczucia humoru życzÄ™ do nadal !!!

  • Ambrozja 342a2b

   Pani Kasiu. Proszę przeczytać swoje wypowiedzi. Obraziła Pani tutaj już nie jedną osobę. Nie znając osób dokonuje Pani oceny innych. Wypowiedzi większości osób poruszają problem i zawierają argumenty. Janosik i inni mają rację deficyt pęcznieje. Tak samo budowa nowej drogi za 650 tys. Taki kaprys. Problem z parkingiem przy urzędzie.

 • Pani Kasiu. Owszem jest tylko kwestia demokracji. KiedyÅ› lud jak wÅ‚adza go nie sÅ‚uchaÅ‚a, to wychodziÅ‚ na ulicÄ™. Dzisiaj nie ma takiej koniecznoÅ›ci. SÄ… media w tym fora internetowe. Dialog nie polega na przyjmowaniu jedynie sÅ‚usznej drogi zarzÄ…dzajÄ…cych gminÄ… lecz po pierwsze wysÅ‚uchaniu tego co inni majÄ… do powiedzenia. Zatem najpierw trzeba mieć z kim rozmawiać, tylko jak druga strona nie przyjmuje argumentów drugiej to pozostajÄ… inne sposoby komunikacji. Poza tym Pani Kasiu istnieje coÅ› takiego jak dozwolona krytyka dotyczy to zwÅ‚aszcza wÅ‚adzy publicznej. 20 mln deficytu z znikÄ…d siÄ™ nie wzięło. w 2014 roku nie byÅ‚o deficytu. Skoro Pani pisze na temat zasad planowania budżetu to proszÄ™ porównać rok 2014 zapis w uchwale budżetowej pod pozycjÄ… deficyt budżetowy – 0,00 zÅ‚otych. Wie Pani w koÅ„cu krowa przestanie dawać mleko jak siÄ™ jej wody i siana nie poda, a z pustej lodówki wiÄ™cej siÄ™ nie da wyciÄ…gnąć. To że wÅ‚adze nie rozmawiajÄ… to mogÄ™ Pani podać przykÅ‚adów wiele.

 • Trasy – masakra! Autobusów zakupiono za maÅ‚o! Trasa 464 testowana – ciekawe ile godzin trwaÅ‚a podróż przedstawicieli urzÄ™du?
  W ten sposób dojazd do pracy – mÄ™czarnia.
  W drodze powrotnej autobus pomija DrzÄ…zgowo czyli 1 kilometr z buta.
  Miały powstać węzły przesiadkowe ułatwiające dostęp do dworca PKP, a tymczasem burmistrz proponuje zamianę dowozów do szkół na autobus gminny.
  Gadanie, że później zakupią więcej autobusów to bzdury. A za co? Środki unijne się kończą, a gmina zadłużona.

  • SÄ…siad 458243

   Testowali trasę 464, to powinni się przejechać przez przejazd kolejowy ul. Kórnicką, bo na podstawie Porozumienia podpisanego przez burmistrza, musimy wybudować tunel i drogi dojazdowe, w maju 2019 roku PKP zamknie dwa przejazdy, a burmistrz Matysek planuje budowę dróg dojazdowych do roku 2023, jak mówił na sesji. Chyba nie ma wyobraźni! Ugotował gminę na wiele lat z jednym przejazdem.

 • A wÅ‚adze nic! Porażka Trasa 463: Dworzec PKP – Siekierki Wielkie (PÄ™tla) – Trzek – Czerlejno – Grunwaldzka – Dworzec PKP – by dostać siÄ™ do dworca PKP w Kostrzynie z Siekierek i Trzeka trzeba doÅ‚ożyć ponad 20 minut i to wtedy, gdy przejazd bÄ™dzie otwarty! Szybciej z Siekierek do Kostrzyna można siÄ™ dostać kolejÄ… z Paczkowa, nawet idÄ…c pieszo na dworzec. Porażka!

 • Renata Lepczyk b2375b

  Sz. P. Kasiu, nie żyjemy w PRL, ten system uciszania ludzi już minął. Od 1989 r. mamy system demokratyczny i nowe prawo; próbując zamykać usta osobom wypowiadającym się publicznie na temat działań podejmowanych przez władzę, to prawo łamiesz. Sprawujący władzę podlegają publicznej ocenie, osoby krytykujące i przedstawiające inne koncepcje są chronione.
  Prawo do wypowiadania się jest równe dla wszystkich.
  Oczywiste jest, że najpierw działam i składam wnioski, a dopiero, gdy sprawy przybierają zły obrót dla gminy, publicznie zabieram głos. Naruszyłaś moje dobra osobiste sugerując publicznie, że jest inaczej! Często składam wnioski i informuję o możliwościach pozyskiwania środków zewnętrznych podczas sesji i innych spotkań. Napisałam kilkadziesiąt wniosków, z których wiele zostało zrealizowanych, wiele też było poparte podpisami mieszkańców gminy. Spośród ostatnio realizowanych: wniosek o budowę ul. Wrzesińskiej, budowę ul. Warszawskiej, rewitalizacji parku przy ul. Dworcowej, kontynuację budowy dróg na osiedlu, tj. ul. Rzeźnickiej i ul. Rzemieślniczej, uprzątnięcie parku i budowę placu zabaw przy ul. Kuśnierskiej, wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego na terenie parku, by powyższe zadanie można było zrealizować, wniosek o budowę oświetlenia w ul. Nad Strumieniem, o dokończenie budowy drogi w ul. Stawnej, dwukrotnie wniosek do Budżetu Obywatelskiego (Mini park linowy dla gminy Kostrzyn), interweniowałam w sprawie kanalizacji w ul. Ogrodowej i wiele innych.
  W sprawie połączenia komunikacji gminy Kostrzyn na linii Trzek – Siekierki – Paczkowo (Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy) wniosek już złożyło Stowarzyszenie, dublowanie wniosku, po tym, jak publicznie potraktowano wnioskodawców, nic nie da. Interes społeczny może być broniony tylko w debacie publicznej, którą wywołał burmistrz wystąpieniem podczas sesji i upublicznieniem na stronie urzędu. Mam nadzieję, że ten wniosek nie podzieli losu działań podjętych w sprawie budowy tunelu pod linią kolejową E-20 za środki unijne w ramach ZIT.

 • Szanowna Pani,Pani czas siÄ™ skoÅ„czyÅ‚ w Radzie i we wÅ‚adzach gminnych. Miejsce na dialog jest dzisiaj dla Pani jak kazdego mieszkanca w budynku Gminy a nie na forach internetowych jadowita krytyka obecnych wladz. Zna Pani specyfikÄ™ dziaÅ‚ania administracji i zasad planowania budżetu. Irytuje mnie taka forma prowadzenia dialogu a wrÄ™cz publiczna krytyka dziaÅ‚ania. Cokolwiek siÄ™ nie ruszy to Pani ma innÄ… koncepcjÄ™ i wiele negatywnych uwag. ChÄ™tnie usÅ‚yszÄ™ co jest dobrze zrobione w Kostrzynie? NadmieniÄ™ że zmian w Gminie nie trzeba dyskutować. One sÄ… widoczne. Należy iść do przodu A nie ciÄ…gle zawracać i żyć wspomnieniami. CieszÄ™ siÄ™ bardzo, że ma Pani tak wielka potrzebÄ™ monitorowania spraw Gminy. Sprawy zaÅ› należy oceniać obiektywnie. A subiektywne oceny proponuje zanosic do Gminy i na sesjÄ™ Rady. Też tak robimy jako mieszkaÅ„cy Gminy. Obecny sposób manifestowsmie przez PaniÄ… odmiennego stanowiska niczemu nie sÅ‚uży. Co Pani chce ta metoda osiÄ…gnąć? Na koniec Kostrzyn to nie SwarzÄ™dz do którego ustawicznie siÄ™ go przyrownuje przez grupÄ™ mieszkaÅ„ców w Gminie. Każda gmina dziaÅ‚a na tych samych warunkach tylko inny ma budżet. Dla nas SwarzÄ™dz jest tylko partnerem do rozmów we wspólnych sprawach Nikt nikomu nie ogranicza prawa wyboru miejsca zamieszkania. Pozdrawiam P.S. Udanych wakacji krzyczÄ™.😉😊

  • Och Kasiu, SwarzÄ™dz dla Was jest tylko partnerem i krzyczycie, by Was nie porównywać, bo ma wiÄ™kszy budżet, to może do mniejszych:
   POBIEDZISKA tylko z ZIT 28 380 888,35 + razem z powiatem na ścieżki rowerowe
   1 681 528,85 i szansa, że wzrośnie do 3 302 402,96 zł z samego ZIT powyżej 30 mln, +
   małe KLESZCZEWO 20 210 210,65 ZŁ+ z powiatem na ścieżki rowerowe 7 325 945,89 zł w sumie blisko 30 mln.
   A KOSTRZYN bardzo sÅ‚abo – 10 098 461,34 zÅ‚ czyli prawie trzykrotnie mniej. I procent dotacji bardzo niski, bo z budżetu gminy trzeba bÄ™dzie wyÅ‚ożyć drugie tyle, a może trzykrotnie tyle, bo wÄ™zeÅ‚ GuÅ‚towy jeszcze musi być wykonany.

   • W punkt! Bo o to siÄ™ rozchodzi moi drodzy, że to nie w Kostrzynie siÄ™ dzieje, tylko w Metropolii PoznaÅ„, która z unii ma pieniÄ…dze na swój projekt. A Kostrzyn nie skorzystaÅ‚ z nich na tyle, na ile planowano.

    • Mieszkaniec 3bac5b

     Jest tetranie. W Kostrzynie tylko wrzuca się fotki, bardzo krótkich odcinków dróg, które się robi. Było by to śmieszne, gdyby nie było niegospodarne! Robienie po kawałku jest niegospodarne! W ten sposób drogę o długości jednego kilometra robić będą przez 10 lat i wydadzą znacznie więcej, niż po ogłoszeniu przetargu na całą.
     W ogóle burmistrz słabo nadzoruje wykonanie, na ul. Warszawskiej budowa miała przestoje, podsypkę sypano na grubą warstwę lodu, a asfalt kładziono, gdy padał deszcz. Przy takiej pogodzie, jaką mieliśmy, dopuścić do takiej sytuacji? Nawierzchnia fatalna! Na budowę trzeba przychodzić w dzień, a nie w nocy! Panie Burmistrzu!

     • Mieszkanka 61b5d1

      Twoje przychodzenie na budowę w dzień, bez nakrycia głowy w te upały skutkuje bzdurami, którymi się tu popisujesz! Panie Mieszkańcu!

     • Mieszkaniec 3bac5b

      To nie bzdury, budowę tej drogi obserwowałem, bo jest przy dworcu. Codziennie dojeżdżam do pracy i widzę, co się dzieje. Podsypkę kładli dopiero, jak porządnie skuło lodem, chociaż cały rok prawie mrozu nie było. Z asfaltem wyszło to samo. Kilka dni opadów i akurat kładli. Tyle kasy gmina płaci, to chyba ktoś powinien reagować, bo znowu po krótkim czasie wyjdą dziury.

     • termoizolator hali widowiskowo - sportowej 7734b9

      Niestety podzielam opiniÄ™. MiaÅ‚em okazjÄ™ skorzystać ze Å›cieżki rowerowej na odcinku od Dworcowej do Grunwaldzkiej. Przejazd rowerem przez skrzyżowanie z OgrodowÄ… to dramat. Nie wiem kto zawaliÅ‚, czy projektant, czy wykonawca, ale inspektor na pewno. Kostka ukÅ‚adana katastrofalnie – na prostym odcinku linii prostej pomiÄ™dzy chodnikiem a Å›cieżkÄ… nie uraczysz. Poza tym pomieszanie z poplÄ…taniem. Tu Å›cieżka rowerowa, tu chodnik z dopuszczeniem ruchu pieszych, tu znowu kawaÅ‚ek Å›cieżki donikÄ…d. Jak na budowÄ™, która mogÅ‚a być wizytówkÄ… miasta waham siÄ™ miedzy miernym plus a dostatecznym minus. No i nie zsiadÅ‚em z roweru, wiec to tylko spostrzeżenia na szybko.

     • Biznesmen ee975d

      Też to zauważyłem jadąc busem od strony Ul. Pówiejskiej do Ul. Grunwaldzkiej. Czerwona kostka położona krzywo, jak byk.Aż głupio się jedzie! Dlaczego nie ma nadzoru!
      Miliony złotych wydane! Trzeba kostkę położyć od nowa.

     • Gratulacje dla Wszystkich tu piszÄ…cych. Robicie dobrÄ… robotÄ™. Krzywa kostka jest wÅ‚aÅ›nie przekÅ‚adana przez wykonawcÄ™!

     • Ambrozja 342a2b

      I do tego asfalt z tluczniem. Gwarancję wytrzyma ale potem woda zacznie zimą robić swoje. Czy ktoś to już zgłaszał. Dlaczego radni milczą?

   • Kleszczewo z ZIT ma już powyżej 30 mln zÅ‚, ostatnio znowu dostali na Å›cieżkÄ™ rowerowÄ…. W sumie same Å›cieżki rowerowe za 8100 000 zÅ‚ w Kleszczewie. Przelicz to na gÅ‚owÄ™ mieszkaÅ„ca! Kostrzyn na szarym koÅ„cu. Bawi siÄ™!

  • Pani Kasiu. Owszem jest tylko kwestia demokracji. KiedyÅ› lud jak wÅ‚adza go nie sÅ‚uchaÅ‚a, to wychodziÅ‚ na ulicÄ™. Dzisiaj nie ma takiej koniecznoÅ›ci. SÄ… media w tym fora internetowe. Dialog nie polega na przyjmowaniu jedynie sÅ‚usznej drogi zarzÄ…dzajÄ…cych gminÄ… lecz po pierwsze wysÅ‚uchaniu tego co inni majÄ… do powiedzenia. Zatem najpierw trzeba mieć z kim rozmawiać, tylko jak druga strona nie przyjmuje argumentów drugiej to pozostajÄ… inne sposoby komunikacji. Poza tym Pani Kasiu istnieje coÅ› takiego jak dozwolona krytyka dotyczy to zwÅ‚aszcza wÅ‚adzy publicznej. 20 mln deficytu z znikÄ…d siÄ™ nie wzięło. w 2014 roku nie byÅ‚o deficytu. Skoro Pani pisze na temat zasad planowania budżetu to proszÄ™ porównać rok 2014 zapis w uchwale budżetowej pod pozycjÄ… deficyt budżetowy – 0,00 zÅ‚otych. Wie Pani w koÅ„cu krowa przestanie dawać mleko jak siÄ™ jej wody i siana nie poda, a z pustej lodówki wiÄ™cej siÄ™ nie da wyciÄ…gnąć. To że wÅ‚adze nie rozmawiajÄ… to mogÄ™ Pani podać przykÅ‚adów wiele.

 • Trafione P. Renato! SwarzÄ™dz wÅ‚aÅ›nie rusza z budowÄ… wÄ™zÅ‚a przesiadkowego w Paczkowie http://www.swarzedz.pl/index.php?id=49&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=15354&tx_ttnews%5BbackPid%5D=18&cHash=1f8c2084c909c224296fae839cfd83ce
  Pomimo, że swarzędzka komunikacja zasobna była w autobusy, pozyskano kolejne 11.
  A Kostrzyn tylko 4. Nie ma co marzyć o 18 kursach na dobÄ™…

 • Szanowna P. Renato. W jakim celu ten monolog i slowotok. To dotyczy sprawy Stowarzyszenia siekiereckiego, jego mieszkancow. Z jakiego ramienia Pani wystÄ™puje. ChciaÅ‚bym usÅ‚yszeć Pani osiÄ…gniÄ™cia z czasów pracy w Radzie Gminy. Ja jako mieszkaniec Siekierek nie znajduje żadnych Pani zasÅ‚ug bynajmniej na rzecz Siekierek. Nie wspomnÄ™ czasów kompostowni. WiÄ™c proszÄ™ nie krytykować i szukać drzazgi u kogoÅ› a samemu dźwigajac belkÄ™. Å»ycie to nie ciagle konflikty i udowadnianie wszystkim że reszta Å›wiata to nieudacznicy i nic nierozumiejacy gamonie. . Jesli Pani dobrze siÄ™ wczyta w dyskusje na stronie Gmina Kostrzyn w tym samym temacie to zauwazy Pani kto kogo i w jakim stopniu obraziÅ‚. ProszÄ™ pamiÄ™tać że Burmistrz jest osobÄ… publiczna i szkalowanie jego wizerunku i wiarygodnosci i jego pracy podajÄ…c nieprawdziwe dane i informacje może siÄ™ skoÅ„czyć dziwnie zgodnie kpa kpc, kpkitp. Proponuje wiÄ™cej rozwagi.

  • Renata Lepczyk b2375b

   Szanowny Panie Kasia, widzę, że niewiele Pan wie o moich działaniach i społecznym zaangażowaniu, ale nie jest to ważne i nie ważne jest, że ktoś się czuje nieudacznikiem. Przykro mi, nie to było moim zamiarem.
   Ważne, że wspólnie z innymi gminami utworzyliśmy Stowarzyszenie Metropolia Poznań, by na nasz wspólny projekt otrzymać środki unijne; ważne, że angażowałam się, by nasza gmina Kostrzyn mogła z tego pozyskać jak najwięcej środków, w tym na budowę transportu lokalnego (złożyłam skutecznie uwagę do Strategii ZIT w sprawie tunelu pod linią E-20, o czym poinformowałam obecnego burmistrza i Radę). Zawsze staram się interweniować zanim sprawa przybierze negatywny obrót, bo szanuję budżet gminy, który jest naszym wspólnym dobrem, bo wiem dobrze, ile dróg, kanalizacji itd. mamy do wykonania, że każda niewykorzystana złotówka oddala nas od celu.
   Transport gminny musi być wprowadzony, punkt przesiadkowy – zorganizowany! Nie cieszy mnie, że w obecnej kadencji doszedÅ‚ kolejny problem, konieczność wybudowania dróg dojazdowych za ok 20 mln zÅ‚, a po ich wybudowaniu wydÅ‚uży siÄ™ trasa komunikacji gminnej Czerlejno – PKP Kostrzyn o ok 1 km, bo każdy km komunikacji autobusowej kosztuje, np. obecnie Siekierki PÄ™tla – Paczkowo ok. 1,5 km do granicy gminy – 130 tys. zÅ‚ rocznie. To poÅ‚Ä…czenie dobrze dziaÅ‚a od 2009 r., ale nie jest wieczne, co wynika z umowy (czas wypowiedzenia – 6 miesiÄ™cy) i bÄ™dzie dziaÅ‚aÅ‚o, dopóki obie gminy majÄ… w tym interes. Wiadome byÅ‚o, że Gmina SwarzÄ™dz zbuduje wÄ™zeÅ‚ przesiadkowy w Paczkowie i ujmie w planach budowÄ™ pÄ™tli, bo leży to w jej interesie, a my staniemy przed problemem zorganizowania komunikacji gminnej w Siekierkach, dlatego wniosek Stowarzyszenia jest sÅ‚uszny. Burmistrz na stronie urzÄ™du oÅ›wiadczyÅ‚, że „, nie zakÅ‚adano utworzenia nowej linii na tej samej trasie”, „Jeżeli proponowana jest nowa linia jako alternatywa dla istniejÄ…cej dziÅ› linii komunikacji 486, gmina Kostrzyn pilnie musi zakupić nowy autobus. To koszt okoÅ‚o 1,4 mln zÅ‚otych.” A to znaczy, że interes gminy nie zostaÅ‚ zabezpieczony i z budżetu gminy bÄ™dziemy musieli zakupić autobus? Mam nadziejÄ™, że wniosek Stowarzyszenia wpÅ‚ynie na jak najszybsze podjÄ™cie dziaÅ‚aÅ„. Dlaczego do wÄ™zÅ‚a Paczkowo? Bo gminÄ™ i podróżujÄ…cych bÄ™dzie to kosztować taniej. PoÅ‚Ä…czenie Siekierki _ Kostrzyn – fajnie! – ale nie zastÄ…pi poÅ‚Ä…czenia Siekierki – Paczkowo. Wystarczy porównać trasy przejazdów na trasie Siekierki PÄ™tla – Kostrzyn (ok. 6 km – 9 minut jazdy), Siekierki PÄ™tla – Paczkowo (ok 2 km – 3 minuty jazdy). Warto zastanowić siÄ™ nad wprowadzeniem komunikacji gminnej Trzek – Paczkowo (4,7 km – 5 minut jazdy), wówczas caÅ‚e Siekierki i Trzek bÄ™dÄ… miaÅ‚y dostÄ™p do PKP.
   To dobrze, że jest dyskusja na ten temat, bo do tej pory nie wiadomo, ile połączeń i na jakich trasach.
   Co do sprawy kompostowni: pomimo, że trwało postępowanie administracyjne i sprawa nie była w gestii Rady, zorganizowałam spotkanie Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia z Siekierek z Radnymi i przedstawicielami inwestora, by rada mogła zająć stanowisko. Właśnie podczas tego spotkania inwestor wycofał się z zamiaru budowy kompostowni w Siekierkach. Następnie na wniosek radnej z Siekierek, Rada uchwaliła jednogłośnie plan zagospodarowania przestrzennego ograniczający możliwość tego rodzaju inwestycji na tym terenie.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *