Czerwiec 18, 2018 | ms
Głosowanie na Budżet Obywatelski czas zacząć

Od 18 czerwca do piątku 29 czerwca do godz. 15.15 można głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na 2019 rok. W tym roku można głosować na następujące zadania:

 1. Budowa sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Gminy Kostrzyn w celu minimalizacji skutków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – zatrzymaniem akcji serca
 2. Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo
 3. Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn – monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie
 4. Plac ćwiczeń Street Workout

 

Przypomnijmy jeszcze zasady głosowania:

 1. Uprawnionymi do udziału w głosowaniu będą osoby fizyczne zameldowane na pobyt stały lub czasowy powyżej 6 miesięcy na terenie gminy Kostrzyn lub znajdujące się w rejestrze wyborców, które na dzień rozpoczęcia głosowania ukończyły 18 lat.
 2. Weryfikacja osób głosujących odbywać się będzie na podstawie nr PESEL i adresu zameldowania znajdującego się w ewidencji ludności gminy Kostrzyn lub w rejestrze wyborców ((zgodnie z art. 24, 25 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 657 ze zm.) lub w rejestrze wyborców.
 3. Zadania będą wybierane w głosowaniu.
 4. Każdej uprawnionej osobie będzie przysługiwała możliwość jednokrotnego głosowania.
 5. W głosowaniu będą brały udział wszystkie zgłoszone zadania, które pozytywnie przeszły weryfikację.
 6. Głosowanie odbywać się będzie poprzez oddanie głosu na nie więcej niż jedno zadanie z każdej kategorii zadań, tj. małych oraz dużych z listy proponowanych i zweryfikowanych zadań.
 7. Głosowanie zostanie przeprowadzone w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej ze strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn kostrzyn.budzet-obywatelski.org.
 8. Karty do głosowania będą dostępne TUTAJ oraz w Sekretariacie (pok. nr 2), w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie (w godzinach urzędowania).
 9. Wypełnione karty do głosowania będzie można składać w następujący sposób:
  1. w wersji papierowej do urny znajdującej się w Urzędzie Miejskim w Kostrzynie, w godzinach urzędowania;
  2. w formie elektronicznej za pomocą interaktywnego formularza umieszczonego na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn kostrzyn.budzet-obywatelski.org, do godz. zamknięcia Urzędu Miejskiego w Kostrzynie ostatniego dnia głosowania.
 10. Zastrzega się, że w przypadku, gdy zadań zgłoszonych do BOGK 2018 pozytywnie zweryfikowanych będzie więcej niż 40, głosowanie odbędzie się w dwóch turach.
 11. Do drugiej tury głosowania zakwalifikowanych zostanie 20 zadań w danej kategorii, które uzyskały największą liczbę głosów w pierwszej turze.
 12. Pozostałe zasady głosowania w drugiej turze będą identyczne, jak w pierwszej turze.
 13. Obliczanie wyniku głosowania będzie polegać na zsumowaniu głosów ważnych oddanych na każde z zadań.
 14. Do realizacji w 2019 roku będą przeznaczone maksymalnie dwa zadania z każdej kategorii, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

pięćdziesiąt cztery + = pięćdziesiąt pięć