Czerwiec 16, 2018 | ms
XLVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn

XLVI sesja Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn odbędzie się w środę, dnia 20 czerwca 2018 r. o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kostrzynie, ul. Dworcowa 5.

Porządek obrad:

I. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn.
III. Przedstawienie i głosowanie projektów uchwał w sprawie:

 1. Zmian w budżecie gminy Kostrzyn na 2018 rok.
 2. Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kostrzyn na lata 2018-2027.
 3. Zmian w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kostrzyn na lata 2016-2020.
 4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kostrzynie, w rejonie ulicy Kórnickiej, Jana Pawła II, Modrakowej i Liliowej, gmina Kostrzyn.
 5. Maksymalnej liczby poszczególnych rodzajów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn.
 6. Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kostrzyn.
 7. Zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie.
 8. Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Kostrzyn.
 9. Wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Kostrzyn.
 10. Wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach gminnych na terenie Gminy Kostrzyn.
 11. Zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Gułtowy.
 12. Zmiany uchwały Nr XXXV/290/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do spraw Statutu Gminy Kostrzyn.
 13. Zmiany uchwały Nr XXXV/291/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do spraw Statutów Sołectw Gminy Kostrzyn.
 14. Zmiany uchwały Nr XXXV/292/2017 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn do spraw opracowania Strategii Sportu, Rekreacji i Turystyki Gminy Kostrzyn.

IV. Informacja Burmistrza Gminy Kostrzyn o pracach w okresie międzysesyjnym.
V. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
VI. Wnioski i interpelacje Radnych, sprawy bieżące, wolne głosy i wnioski.
VII. Zamknięcie sesji.

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

czterdzieści sześć + = pięćdziesiąt trzy