Czerwiec 8, 2018 | ms
Znane są już zadania do BO 2019

Do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn na rok 2019 wpłynęło w tym roku 9 propozycji z zadaniami do wykonania. Po ocenie merytorycznej 6 z nich zostało zaakceptowanych (1 zadanie zostało odrzucone, a dwa zostały wycofane przez wnioskodawców).

Z zadań zaklasyfikowanych 4 znalazły się w kategorii „zadań dużych”, a dwa w „zadaniach małych”.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn zadania przeznaczone do realizacji w 2019 roku zostały podzielone na dwie kategorie: „zadania duże” i „zadania małe”. Wg uchwały do realizacji w 2019 będą przeznaczone maksymalnie dwa „zadania duże” i dwa „zadania małe”. Ponieważ do dalszego etapu zakwalifikowały się dwa zadania małe, to w tej kategorii nie będzie przeprowadzone głosowanie.

Zadania małe, które zostaną zrealizowane w nadchodzącym roku to:

 1. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie – Zakup sprężarki do ładowania butli powietrznych z wyposażeniem oraz przekazanie zakupionego sprzętu w zakres wyposażenia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeźnie.
 2. Siłownia zewnętrzna w Klonach Celem realizacji zadania „Siłownia zewnętrzna w Klonach” jest aktywizacja lokalnej społeczności do korzystania z miejsca jakim jest plac zabaw i boisko w Klonach. Uważam, że powstanie takiej siłowni będzie motywowało dorosłych mieszkańców do częstszych wizyt w tym miejscu na czym skorzystają również dzieci, które w tym czasie będą mogły pobawić się na placu zabaw czy pograć w piłkę na boisku. Kolejnym aspektem, który przemawia za powstaniem siłowni jest szerzenie idei zdrowego trybu życia wśród mieszkańców oraz fakt, że będzie ona dawała możliwość jeszcze lepszej integracji naszej społeczności.

Do głosowania w kategorii „zadania duże” zostały wybrane następujące zadania:

 1. Budowa sieci Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych na terenie Gminy Kostrzyn w celu minimalizacji skutków nagłego zatrzymania krążenia (NZK) – zatrzymaniem akcji serca Realizacja zadania będzie polegała na zakupie 12 kompletów Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych montowanych w tubach (kapsułach) w wersji wzmocnionej obudowy odpornych na warunki atmosferyczne z ogrzewaniem wewnętrznym tuby. Kapsuła odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Kiedy temperatura powietrza atmosferycznego spadnie poniżej 5 stopni Celsjusza, wersja skrzynki uruchomi specjalny moduł grzejący i utrzyma idealną temperaturę w środku. AED przez cały czas pozostanie w komfortowej temperaturze (> 5 stopni Celsjusza). Nawet wtedy, gdy temperatura na zewnątrz spadnie do ‐25 stopni Celsjusza. Ta funkcja zapewnia pełną dostępność do defibrylatora AED o każdej porze roku. Moduł grzewczy jest w pełni zautomatyzowany ‐ stale kontroluje temperaturę wewnątrz, działając 24h/dobę.
  Kapsuły z defibrylatorami AED zostaną zamontowane na ścianach budynków użyteczności publicznej (11 przypadków) budynki szkół oraz świetlic wiejskich i środowiskowych, oraz w jednym przypadku na specjalnym stelażu (Kostrzyn, ul. Jana Pawła II/Andrzejewo nr działki 2280). Zostaną zamontowane w widocznych i dostępnych miejscach w większości na ścianach frontowych w okolicy głównego wejścia do budynku. Dojścia do tuby z defibrylatorem zostaną oznakowane. Do każdej tuby z defibrylatorami zostanie doprowadzona instalacja elektryczna dla umożliwienia zadziałania funkcji ogrzewania kapsuły. Miejsca lokalizacji kapsuł z defibrylatorami zostały dobrane w ten sposób aby były dostępne w jak najkrótszym czasie dla jak największej liczby mieszkańców szczególnie tych u których ryzyko wystąpienia NZK jest stosunkowo duże (np. osoby starsze). Dlatego w bliskiej odległości od lokalizacji defibrylatorów znajdują się kościoły, Ośrodki Wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych, bloki mieszkalne czy też duże osiedla mieszkaniowe.
 2. Budowa pierwszego skateparku w Kostrzynie przy ulicy Andrzejewo1. Wykonanie gładkiego podłoża z kostki bezfazowej ( wycena w załączniku nr 1) 2. Zakup i montaż elementów do akrobatyki rowerowej i jazdy na na rolkach, wrotkach, łyżworolkach i deskorolkach ( wycena w załączniku nr 2) 3. Wykonanie instalacji i montaż monitoringu (wycena w załączniku nr 3) 4. Wykonanie instalacji oświetleniowej.
 3. Bezpieczna Wieś w Gminie Kostrzyn- monitoring w Brzeźnie, Czerlejnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie Zadanie polega na budowie bądź rozbudowie siedmiu systemów monitoringu na terenach wiejskich Gminy Kostrzyn. Budowa systemów monitoringu przewidziana jest w Brzeźnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie, Trzeku i Wiktorowie. Rozbudowa systemu monitoringu przewidziana jest w Czerlejnie.
  Budowa systemu monitoringu polegać będzie na dostarczeniu i zainstalowaniu wszystkich elementów systemu, w szczególności rejestratora, dysku i kamer. Ponadto w ramach zadania nastąpi uruchomienie systemu, jego programowanie oraz przeszkolenie osób, które będą zajmować się eksploatacją systemu. Rozbudowa polegać będzie na dostarczeniu i zainstalowaniu dodatkowych elementów systemu w ramach funkcjonującego już systemu, w szczególności kamer, a także uruchomieniu rozbudowanego systemu, programowaniu i przeszkoleniu- analogicznie do działania polegającego na budowie.
  Budowa i rozbudowa systemów monitoringu będzie obejmować w poszczególnych miejscowościach: Brzeźno- szkoła podstawowa i strażnica OSP, Czerlejno- szkoła podstawowa; Czerlejnko- świetlica wiejska; Drzązgowo- świetlica wiejska; Iwno- szkoła podstawowa; Trzek- świetlica wiejska; Wiktorowo- świetlica wiejska.
  W rezultacie realizacji zadania wybudowane lub rozbudowane zostaną systemy, które umożliwią monitorowanie wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz budynków. Systemy monitorujące zarówno wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz budynków wybudowane zostaną w Brzeźnie, Czerlejnku, Drzązgowie, Iwnie i Trzeku. Budowa systemu w Wiktorowie i rozbudowa systemu w Czerlejnie obejmie monitoring na zewnątrz budynków. Ponadto w Trzeku monitoringiem objęte zostanie skrzyżowanie ulicy Czereśniowej z Lipową. Poszczególne systemy będą posiadać zdolność przechowywania zapisu monitoringu przez okres ok 30 dni.
  Dodatkowo w systemach wybudowanych w Czerlejnku i Trzeku przewiduje się montaż kamer z pomiarem prędkości pojazdów poruszających się na drogach przebiegających przy świetlicach w tych miejscowościach. Systemy monitoringu wybudowane w miejscowościach Brzeźno i Iwno będą wyposażone w rejestratory umożliwiające w przyszłości podłączenie kamer rejestrujących prędkość.
  Dzięki zastosowaniu odpowiednich rejestratorów (w miejscach, w których wykonana będzie budowa systemu monitoringu) każdy system będzie miał możliwość rozbudowy w przyszłości.
 4. Plac ćwiczeń Street WorkoutZakup i montaż sprzętu do ćwiczeń takich jak: rurek, drabinek, sznurów, kółek lekkoatletycznych w celu poprawienia tężyzny fizycznej oraz motywowania młodzieży do ćwiczeń na świeżym powietrzu

Głosowanie rozpocznie się 16 czerwca i potrwa do 29 czerwca br.

 https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/

1 Komentarz
 • Głośno myśląc... 659fd3

  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Grabowej w Siekierkach Wielkich nie zakwalifikował się do etapu głosowania zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Kostrzyn – https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/projekt/3605
  .
  Mieszkańcy Siekierek czekają zatem na wykonanie „usługi konserwacji oświetlenia” w sposób gwarantujący oświetlenie ul. Grabowej w Siekierkach na całej jej długości. Dodam tylko, że ilość słupów nn, które można wykorzystać do zainstalowania oświetlenia ulicznego można policzyć na palcach, a ul. Grabowa jest najdłuższą drogą gminną w Siekierkach.
  .
  WEŹ UDZIAŁ W BUDŻECIE OBYWATELSKIM I MIEJ REALNY WPŁYW NA ROZWÓJ SWOJEJ OKOLICY ! – hasło, którym władze samorządowe kpią z Mieszkańców Gminy Kostrzyn i ze swoich Wyborców, o czym świadczą też akcje wycofania zadań zgłoszonych w ramach BO…

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

trzydzieści dwa + = trzydzieści osiem