Czerwiec 4, 2018 | ms
Nowa taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Kostrzyn

Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę, realizowanych przez Aquanet SA na  terenie gminy Kostrzyn.

Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:

  1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody,
  2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Kostrzyn:

 Wysokość cen za dostarczoną wodę

Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych

Wysokości  cen  i  stawek opłat  brutto wyliczono wg 8% stawki podatku  VAT,  zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Kostrzynie

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ czterdzieści cztery = pięćdziesiąt jeden