Kwiecień 7, 2018 | ms
Środki unijne dla szkoły w Siekierkach

5 kwietnia burmistrz Szymon Matysek i skarbnik Barbara Borowiak podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego Markiem Woźniakiem na dofinansowanie zadania „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Siekierkach Wielkich w gminie Kostrzyn” w ramach konkursu unijnego Działanie 3.2. „Poprawa energetyczna w sektorze publicznym”,  Poddziałanie 3.2.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla MOF Poznań”.

Środki unijne zostały przyznane za zadanie, które zostało już zrealizowane. Jak informuje burmistrz Szymon Matysek, kwota kwota, w wysokości której otrzymano dofinansowanie (671 tys. zł) zostanie zarekomendowana Radzie Miejskiej z przeznaczeniem na dalsze polepszenie infrastruktury w Siekierkach (rozpoczęcie budowy kanalizacji).

Więcej

 

 

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

jeden + trzy =