Styczeń 26, 2018 | ms
Co sądzisz o III edycji Budżetu Obywatelskiego?

III edycja Budżetu Obywatelskiego za nami. Urząd Miejski w Kostrzynie zachęca, by wypełnić ankietę dotyczącą minionej edycji.

Ankietę można wypełnić tutaj: https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/ankieta

10 komentarzy
 • Głośno myśląc... 659fd3

  Zadanie zgłoszone przez Panią Lepczyk – Mini park linowy dla gminy Kostrzyn zostało ODRZUCONE z argumentacją:
  .
  „Proponowane zadanie w części pokrywa się z zadaniem realizowanym z budżetu gminy (Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej) co wiązałoby się z podwójnym finansowaniem inwestycji, co stanowi okoliczność uniemożliwiającą realizację zgłoszonego zadania.” Więcej: https://kostrzyn.budzet-obywatelski.org/projekt/2048
  .
  Nie znajduję takiego opracowania w przestrzeni informacji udostępnianych przez Urząd. Budżet gminy na 2018 również nie zakłada finansowania pozycji: Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Kuśnierskiej (jeśli jestem w błędzie – proszę mnie z niego wyprowadzić). Czy Ktoś coś wie na temat losów tego opracowania?
  .
  I jeszcze jeden wątek w sprawie BO warty odnotowania.
  .
  Wg strony internetowej BO kostrzyn.budzet-obywatelski.org głosowanie w III edycji trwało od 18.09.2017 do 04.10.2017. Skąd ta data skoro zarządzenia burmistrza dotyczącego terminu głosowania nie ma – jest zarządzenie o odstąpieniu do głosowania?

  • Wielka szkoda, że zamieszczane komentarze przechodzą bez echa. Wyborcy nie wiedzą co tak na prawdę dzieje się w Gminie.

  • W parku przy ul. Kuśnierskiej (wcześniej tam był las) obowiązuje plan zagospodarowania sporządzony na wniosek Pani Lepczyk. Rada przyjęła go w 2017 r., Zgodnie z tym planem w tym miejscu mamy park i miejsce na plac zabaw i rekreację.
   Zachowanie władz to skandal. Zablokowano projekt zgodny z planem zagospodarowania przestrzennego.
   Jeszcze gorzej, jeśli powstała koncepcja za 10 000 zł i w konsekwencji złej woli wydano publiczne pieniądze.
   Podobnie skandalem było wykonanie placu zabaw BO 2017 przy ul. Estkowskiego wbrew woli ponad tysiąca osób – w okolicy ul. Wrzesińskiej, a teraz buduje się tam drogę za 150 tys. zł, by było dojście. Jest to niegospodarne. Mieszkańcy taplają się w błocie po kilkadziesiąt lat, a tu takie kombinacje.

 • Władze zniechęciły mieszkańców do wszelkich inicjatyw społecznych. Budżet obywatelski tylko z nazwy, o wszystkim decydował burmistrz. Wstyd!

 • termoizolator hali widowiskowo - sportowej fca092

  Jestem przeciwny podniesieniu kwoty budżetu obywatelskiego. Wystarczy już kredytu w naszej gminie. Co więcej, jestem przeciwny budżetowi obywatelskiemu w gminie Kostrzyn w obecnej formule, która w ostatniej edycji została sprowadzona do gorzkiej karykatury obywatelskości.
  Podział na zadania duże i zadania małe ? Co takiego się wydarzyło, że propozycja z taką zajadłością zwalczana w zeszłym roku nagle znalazła uznanie w oczach burmistrza, który zdaje się odkrywa Amerykę ?
  Dobrze chociaż, że z ankiety zniknęło pytanie o sposobie oddania głosu w poprzedniej edycji. Niewtajemniczonym przypomnę, że zarządzeniem burmistrza, które łamie moim zdaniem konstytucyjną zasadę legalizmu, odstąpiono od głosowania…
  Decyzję o wyborze zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w gminie Kostrzyn w roku 2018 podjęto w urzędzie, a mieszkańcy nie mieli na nią żadnego wpływu. Zostawiam pod rozwagę.

  • mieszkaniec c38412

   Mam odrobinę inne zdanie. Również jestem przeciwny budżetowi obywatelskiemu w obecnej postaci. Natomiast jestem za podniesieniem kwot w budżecie. Uważam, że 20% pieniędzy przeznaczonych na inwestycje powinno trafić do zarządzania przez mieszkańców. Minimalna kwota projektu to 400 tyś. Wreszcie w tej gminie zaczęłyby powstawać potrzebne mieszkańcom ulice i drogi, a nie kolejne boiska, hale widowiskowe czy termomodernizowane budynki gminne, na chwałę i pożytek urzędnikom, a nie mieszkańcom.
   100 czy 130 tyś nie sprawia różnicy. Za te pieniądze można zrobić tylko place zabaw albo temu podobne „inwestycje”. Można tylko to ignorować. Dlatego nie biorę udziału w BO.

 • Głośno myśląc... 659fd3

  Fragmenty Protokołu Nr XXXII/2017 XXXII/2017 sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn w dniu 27 kwietnia 2017 r.:
  .
  „Radny p.Łukasz Szał poinformował, że zgłasza wniosek formalny, aby kwota przeznaczona na Budżet Obywatelski – 250.000 zł, paragraf 2 punkt 3 była podzielona w następujący sposób: 140.000 zł, 80.000 zł i 30.000 zł, trzy głosy – po jednym w każdej kategorii, załącznik 2 rozdział 1 punkt 4 nie jedno zadanie, ale trzy zadania „duże”, „średnie” i „małe”, wniosek zgłosiłby na posiedzeniu Komisji Budżetu, ale nie miał takiej możliwości, ponieważ w tym samym czasie uczestniczył w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady, przedział kwotowy zadań na 2017 rok tego nie było, a za 30.000 zł można wybudować wiatę, ustawić ławki, posadzić dużo roślinności, poprosił o przegłosowanie wniosku.
  […]
  Radny p. Łukasz Szał – trzy przedziały od 1 – 30.000 zł, od 30.000 – 80.000 zł, od 80.000
  do 140.000 zł.
  […]
  Radny p. Waldemar Kukuła zwrócił uwagę na to, że wniosek Radnego p. Szała ma charakter rewolucyjny, to, co zostało zaproponowane w projekcie uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego ma charakter ewolucyjny, obecna edycja Budżetu Obywatelskiego wejście „tylnymi drzwiami” do realizacji trzeciego projektu, potrzeba prostego Budżetu Obywatelskiego
  i on jest za tym, aby przyjąć ten przedstawiony projekt uchwały.
  Radny p. Paweł Kaczmarek zauważył, że kryteria zostały przez Radnego p. Szała wycenione.
  Radny p. Łukasz Szał ponowił swój wniosek – zmianę w załączniku nr 3 opis – kategoria zadania trzy rodzaje zadań.
  […]
  Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn p. Waldemar Biskupski stwierdził, że propozycja p. Szała inne zadania, nie dwa po 125.000 zł, ale „kwiatki” za 30.000 zł.
  Radny p. Łukasz Szał zauważył, że proponując taki podział chce dać szansę tym osobom, które zgłaszają mniejsze zadania do Budżetu Obywatelskiego.
  p. Waldemar Biskupski Zastępca Burmistrza Gminy Kostrzyn stwierdził, że Komedus zrobił wiele innych rzeczy, lecz nie będzie teraz o tym dyskutował.
  […]
  Radny p. Łukasz Szał doprecyzował wniosek: zmiany zasad – załącznik nr 2 do uchwały, załącznik nr 3 – nie dopuszcza się składania wniosków w więcej niż w jednej kategorii – przesunięcie tylko za zgodą wnioskodawcy z danej kategorii do innej.
  […]
  Radny p.Waldemar Kukuła powiedział, że apeluje, aby Radni zagłosowali za projektem uchwały przedłożonym przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.
  Radny p.Łukasz Szał poinformował, że zgłosił swoje uwagi do Budżetu Obywatelskie drogą mailową, ale niestety właściwa Komisja się nim nie zajęła, a na wcześniejszych komisjach, rzeczywiście była dyskusja odnośnie Budżetu Obywatelskiego, a Radni byli podzieleni.
  […]
  Przewodniczący Komisji Budżetu, Bezpieczeństwa i Działalności Gospodarczej Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn p.Szymon Nadolny poinformował, że na posiedzeniu Komisji w dniu 24 kwietnia 2017 r. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Kostrzyn konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Kostrzyn na rok 2018, zaproponowany przez Burmistrza.
  […]
  Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn poinformował, że ogłasza 20 minutową przerwę w obradach sesji, w celu doprecyzowania zapisów projektu uchwały zgodnie z wnioskiem Radnego Łukasza Szała.
  .
  Przerwa w obradach sesji Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn trwała od godziny 17.40 do godziny 18.45.
  .
  Po przerwie Radny p. Łukasz Szał przedstawił proponowane zmiany w projekcie uchwały dotyczącej Budżetu Obywatelskiego:
  Paragraf 2 ust. 3 „ Koszt pojedynczego zadania może wynosić maksymalnie:– 80 001,00 zł – 140 000,00 zł – zadanie „duże” – 30 001,00 zł – 80 000,00 zł – zadanie „średnie”– do 30 000,00 zł – zadanie „małe”. W załączniku nr 2 Rozdział 1 punkt 4 jw. podział na 3 zadania
  Rozdział 3 – punkt 10. Kolejność zadań na karcie do głosowania – dopisanie
  „w poszczególnych kategoriach”. Rozdział 4 punkt. 6, 11, 13, 15. W załączniku 3
  W załączniku 4 – E szacunkowy koszt realizacji zadań – trzy kategorie – 3 kategorie zadań duże, średnie, małe – każdy może oddać głos na jedno zadanie – paragrafy 12, 13 i 14 – skreśla się
  – 13 otrzymuje nowe brzmienie – w każdym załączniku wykazywanie trzech kategorii zadań. Wykaz zmian stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
  Radny p. Łukasz Szał poprosił o podjęcie uchwały zgodnie z jego wnioskiem.
  .
  p. Grzegorz Banaszak Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn zarządził głosowanie, kto jest za wnioskiem p. Łukasza Szała i podziałem Budżetu Obywatelskiego na trzy kategorie:
  3 radnych było „za”, 8 Radnych było „przeciw”. 2 Radnych „wstrzymało się” od głosowania,
  w głosowaniu udział brało 13 osób.
  .
  Radny p.Łukasz Szał powiedział, że gdyby wiedział, że Radni zmienią zdanie w trakcie przerwy to nie marnowałby czasu zgromadzonych na sesji, który został przeznaczony podczas przerwy
  w obradach sesji na przygotowanie zmian w projekcie uchwały.”
  .
  Protokół dostępny tutaj: http://bip.wokiss.pl/kostrzynm/bip/prawo-lokalne/uchwaly/kadencja-2014-2018/xxxii-sesja-27.04.20171.html?pid=9081

 • mieszkaniec c38412

  Uprzejmie proszę Redakcję o zalinkowanie artykłu, w którym publikowaliście list z uwagami do poprzedniej edycji, autorstwa bodajże kogoś z Siekierek.
  W ankiecie jest: „Burmistrz proponuje zmiany …”. Chciałbym się upewnić, że jest tak naprawdę (tzn., że nikt wcześniej tych zmian nie zaproponował).

-

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

+ siedemdziesiąt trzy = osiemdziesiąt jeden